Pierwsza sesja w nowym roku

W najbliższy czwartek tj. 28 stycznia br. o godzinie 15.00 odbędzie się pierwsza w nowym roku sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Obrady odbędą się w systemie wideokonferencji, radni będą ze sobą w kontakcie dzięki kamerom zamontowanym w tabletach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Zawidowie oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie na rok szkolny 2021/2022 branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2021r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy w Rodzinie w Zawidowie na rok 2021.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Zawidów.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content