Firma z Warszawy wykona dokumentację dla zawidowskiego przedszkola

Firma K30 z Warszawy złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie”. Wykonaniem dokumentacji zainteresowanych było jeszcze 8 innych oferentów. 

Pod koniec marca Miasto zaprosiło firmy zajmujące się doradztwem technicznym do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie”. 

Zainteresowanie wśród oferentów było spore, Miasto miało w czym wybierać. Ostatecznie zamówienie udzielono firmie Firma K30 z Warszawy i to ona będzie miała za zadnie sporządzenie dosyć złożonego dokumentu, zawierającego m.in. inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, projekt architektoniczno – budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski.

Oferty: Ogłoszenie o wyborze

Skip to content