Radni spotkają się na sesji. O czym będzie?

Dzisiaj (29.09) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Radni podejmą szereg uchwał, a także tematów związanych m.in. z Przychodnią Rejonową w Zawidowie oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych. Na sesji zapadnie także decyzja (uchwała) o nadaniu specjalnej nazwy jednemu z obiektów, znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Zawidowie. 

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 2. Informacja na temat warunków świadczenia usług medycznych w Przychodni Rejonowej w Zawidowie.
 3. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. za rok 2021 z uwzględnieniem aktualnej sytuacji Przedsiębiorstwa.
 4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Zawidów za I półrocze 2022r. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawidów za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2022. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów. 
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu położonemu na cmentarzu komunalnym w Zawidowie.
 10. Sprawy różne. 
 11. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content