Radni spotkają na sesji. O czym będą dyskutować?

W czwartek 17. listopada 2022 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie, odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Radni wysłuchają informacji na temat funkcjonowania zawidowskiej oświaty, uchwalą przyszłoroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w naszym mieście oraz wysłuchają sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwał za I półrocze 2022r.

Szczegółowy porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał za I półrocze 2022 r.
  4. Informacja na temat funkcjonowania systemu oświaty w mieście Zawidów za rok szkolny 2021/2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Miasta Zawidów w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania -Partnerstwo Izerskie” z siedzibą w Uboczu.
  9. Sprawy różne. 
  10. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content