Sukces plastyczny uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Zawidowie

Emilia Zjawin, uczennica V klasy z SP Zawidowie, zwyciężyła w konkursie plastycznym, którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Serdecznie gratulujemy!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozstrzygnął konkurs plastyczny pt. „Cztery pory roku z odnawialnymi źródłami energii” i wyłonił zwycięzców najlepszych prac. 

Jury nie miało łatwego zadania, albowiem do oceny było aż 212 prac!

Wszystkie prace były fantastyczne, widać w nich było zaangażowanie i przemyślenia na temat konkursu. Każdemu uczestnikowi należą się gratulacje za włożony trud, pomysłowość i kreatywność. Dziękujemy wszystkim dzieciom za wzięcie udziału w konkursie, a także wszystkim szkołom, wychowawcom, nauczycielom oraz rodzicom – podsumowują organizatorzy.

Po długich naradach jury konkursowe przyznało nagrody 12 najlepszym wg oceny pracom, z których planowane jest stworzenie kalendarza dla Projektu Doradztwa Energetycznego na rok 2023. Komisja postanowiła przyznać także 5 wyróżnień.

Najbardziej pomysłową i oryginalną pracę – zdaniem jury, wykonała Emilia Zjawin, uczennica klasy VA z SP Zawidowie i to ona otrzyma główną nagrodę. 

Serdecznie gratulujmy Emilce zdolności plastycznych i sukcesu na poziomie wojewódzkim!

Celem konkursu była nauka o odnawialnych źródłach energii i ich zastosowaniu (energii słońca, wiatru czy energii płynącej wody), rozbudzenie wśród dzieci potrzeby ochrony przyrody, umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, ochrona środowiska naturalnego.

Źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu, UM w Zawidowie 

Zdjęcie: WFOŚiGW we Wrocławiu 

12 najlepszych prac, które trafią do kalendarza dla Projektu Doradztwa Energetycznego na rok 2023
Skip to content