Dzisiaj odbędzie się ostania sesja w roku 

Dzisiaj o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej UM w Zawidowie radni spotkają się na ostatniej w tym roku sesji. Najważniejszym punktem będzie podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Pełen porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów, głosowanie nad uchwałą.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Zawidów na rok 2023: odczytanie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów wraz w wnioskami, przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji, dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji, głosowanie nad uchwałą budżetową.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2022. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia obrad sesji w trybie zdalnym. 
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content