Październikowa sesja RM w Zawidowie. O czym będzie?

W najbliższy czwartek tj. 24 października br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej UM w Zawidowie odbędzie się XV sesja RM w Zawidowie. Rajcy miejscy zapoznają się ze stanem miejskiej oświaty, wprowadzą zmiany w budżecie miasta, określą wysokość stawek podatku od nieruchomości etc.

Pełen porządek obrad będzie wyglądał następująco:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2019r.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
  4. Informacja na temat funkcjonowania systemu oświaty w mieście Zawidów za rok szkolny 2018/2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawidowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy miejskiej Zawidów.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miejską Zawidów a Gminą Sulików w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Zawidów realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube pod adresem: YouTube

Skip to content