W najbliższy czwartek sesja budżetowa

W czwartek 19. grudnia 2019 r. o godz. 16.00. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie, odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów:
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów,
– głosowanie nad uchwałą.
4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Zawidów na rok 2020:
– odczytanie projektu uchwały budżetowej,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
– odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów wraz w wnioskami,
– przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji,
– dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji,
– głosowanie nad uchwałą budżetową.
5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na 5 lat po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube pod adresem:

Skip to content