Gminny Program Rewitalizacji – badanie ankietowe

Szanowni Mieszkańcy, jak oceniacie w mieście np. oświatę, inwestycje, estetykę, stan przedsiębiorczości, rekreację czy kulturę? Jesteście zadowoleni z dostępności do Internetu? Czujecie się bezpieczni?  Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety, która posłuży miastu do stworzenia nowego strategicznego dokumentu – Gminnego Programu Rewitalizacji.

Chcemy poznać Państwa opinie co do problemów, które powinny zostać opisane w tym dokumencie oraz opinie na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji.

Anonimowy kwestionariusz jest dostępny pod tym linkiem.

Skip to content