Sesja absolutoryjna już w ten czwartek

W czwartek 20. czerwca 2024 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się między innymi: raport o stanie gminy Zawidów, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zawidów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Zawidów za rok 2023.
 4. Debata nad Raportem o stanie gminy Zawidów za rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Zawidów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2023: opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za 2023 r., opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2023, uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów: wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2023, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2023, uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawidowie.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.
Skip to content