Przebudowa rynku w Zawidowie. Miasto ogłosiło przetarg

Dzisiaj (17.10) Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę zawidowskiego rynku, a dokładniej na pierwszą część tej przebudowy. Wykonawcy mogą składać oferty do końca października br.

Do 31. października Miasto czeka na oferty od firm zainteresowanych pracami budowlanymi w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie – I etap. Co jest w zakresie prac: przebudowa chodników, ciągów pieszych, krawężników (wraz z robotami towarzyszącymi), wykonanie odwodnienia nawierzchni, wymiana istniejących przyłączy, hydrantów, oświetlenia ulicznego oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu.

Otwarcie ofert nastąpi 31.10.2019r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie, pokój nr 1 parter budynku.

Więcej na temat przetargu na stronie BIP

Skip to content