Nowy sprzęt ratowniczy dla strażaków z Zawidowa!

Druhowie z OSP w Zawidowie mają nowoczesne wyposażenie strażackie, który kupili w ramach promesy z programu „Mały Strażak”.

Kamera termowizyjna, wały zapory przeciwpowodziowe, piła do cięcia betonu i metalu, kurtyny wodne, smok ssawny, klucze do hydrantu i stojaki hydrantowe, to nowe elementy wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie, zakupione dzięki dotacji z programu pn. „Mały Strażak” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Sprzęt pomoże zawidowskim druhom walczyć z katastrofami ekologicznymi, a także pożarami, powodziami i wypadkami komunikacyjnymi.

Ogólny koszt zakupionego sprzętu to 18.342,60 zł, z czego 16.508,34 zł to dotacja z programu „Mały Strażak”.

Wielkość dofinansowania ze środków WFOŚiGW, o jakie mogły się ubiegać jednostki OSP wynosiła do 90 procent kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia.

Skip to content