Radni spotkają się na sesji. O czym będą dyskutować?

W najbliższy wtorek 25. lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego o godzinie 16.15 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Radni zapoznają się z możliwościami i planami Gminy w zakresie pozyskiwania pieniędzy z programów rządowych i unijnych, dowiedzą się jak wygląda harmonogram działań Ośrodka Kultury w Zawidowie na 2020 rok. Podejmą także kilka uchwał. Szczegóły obrad poniżej. 

Szczegółowy porządek obrad: 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami. 
  3. Informacja na temat możliwości i planów pozyskiwania środków zewnętrznych w 2020 roku.
  4. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na rok 2020. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na 5 lat po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamkniecie obrad. 

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube .

Skip to content