Aktywny samorząd w 2020 – dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

„Aktywny samorząd” – to program realizowany przez powiaty, którego podstawowym celem jest pokrywanie kosztów działań służących likwidacji przeszkód ograniczających zawodowe i społeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Na czego można otrzymać dofinansowanie?

W tym roku osoby z różnymi dysfunkcjami ponowienie mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Wsparciem objęty jest na przykład zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym, oprzyrządowanie do auta, sprzęt elektronicznego z oprogramowaniem etc. 

Termin przyjmowania wniosków:

– Moduł I – do 31.08.2020 r.

– Moduł II – 2 cykle realizacji wniosków:  od 1 marca 2020 r. do 31.03.2020 r. i  od 1.09.2020 r. do 10.10 2020 r. 

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w PCPR w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8, pokoju nr 112 lub na stronie internetowej www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl (w zakładce: Pliki do pobrania => Wnioski Aktywny samorząd 2020 r.)

Wnioski  można składać za pośrednictwem programu SOW lub w siedzibie PCPR w Zgorzelcu w pokoju nr 112.

Skip to content