Od soboty w zgorzeleckim szpitalu funkcjonuje nowy oddział Covid-owy

W rekordowym tempie, bo w 1,5 tygodnia na bazie budynku D, czyli byłej radioterapii powstał w zgorzeleckim szpitalu nowy oddział Covid-owy.

Jak czytamy na stronie FB SP ZOZ w Zgorzelcu:

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego zobligowała zgorzelecką placówkę do pilnego zapewnienia możliwości opieki dla pacjentów z potwierdzonym Covid-19. Przygotowano miejsca dla 56 pacjentów dotkniętych tą chorobą, którzy będą wymagać hospitalizacji (przede wszystkim 3-cie stadium tej choroby). 

Szpital przygotował odpowiednie instalacje, szczególnie tlenowe, łózka, sprzęt medyczny a także oddelegował do opieki nad chorymi odpowiednio przeszkolony i przygotowany merytorycznie personel. 

Oddział prowadzony będzie wg najnowszych standardów i zaleceń medycznych.

Skip to content