Szkoła w Zawidowie doposaży stołówkę i usprawni jej działanie

Od września szkolna stołówka usprawni swoje funkcjonowanie dzięki dotacji, którą placówka otrzymała z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W sali, gdzie uczniowie spożywają posiłki, pojawią się nowe meble, zastawy obiadowe i sprzęt, który poprawi standard funkcjonowania szkolnej jadalni.

Nowe meble, zastawy obiadowe i sprzęt, który poprawi standard funkcjonowania szkolnej jadalni pojawią się we wrześniu w szkolnej stołówce. Aktualnie sala jest odświeżona, posiada wymienioną stolarkę okienną i drzwiową. Brakuje jednak dodatkowych stolików, krzeseł nowej zastawy obiadowej, zmywarki i witryn specjalnie przystosowanych do usług gastronomicznych.

Ten stan zmieni się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, albowiem szkoła otrzymała 25 tysięcy zł dotacji z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”. 

Wszystkie zakupione elementy lub ich składowe będą posiadały wszelkie wymagane przez prawo zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające je do obrotu i użytkowania.

Logo DUW
Skip to content