Są pieniądze na zadania publiczne. Urząd czeka na oferty

Burmistrz Zawidowa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki na rok 2020. Organizacje pozarządowe zainteresowane konkursem mogą składać oferty do 24 stycznia br.

Na organizację całorocznych zajęć sportowych z piłki siatkowej miasto przewidziało 13 tysięcy złotych, na rajdy piesze i rowerowe – 2 tysiące zł, natomiast na organizację rajdów, konkursów i wycieczek adresowanych do dzieci i młodzieży – 4 tysiące złotych. 

Organizacje ubiegające się o dotację muszą pamiętać, że działania na które chcą otrzymać dofinansowanie powinny być adresowane do mieszkańców gminy i zostać zrealizowane w tym roku.

Oferty konkursowe są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 2) Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Ostateczny termin ich złożenia upływa 24 stycznia br. Komisja przy wyborze ofert weźmie pod uwagę m.in. możliwość realizacji zgłoszonego zadania przez daną organizację, kalkulację kosztów, kwalifikacje zaangażowanych w przedsięwzięcie osób i udział środków własnych. Nie bez znaczenie będzie też ocena realizacji zadań wykonywanych w latach poprzednich.

Więcej na stronie BIP

Skip to content