Rząd ogłosił nowe zasady noszenia maseczek. Ważne zmiany!

Od soboty, 28 listopada, w Polsce obowiązują nowe zasady zasłaniania ust i nosa. Tego dnia weszło rządowe rozporządzenie, które wprowadza zamiany w tym zakresie. Dotyczą one przede wszystkim miejsc pracy. Przepisy mają obowiązywać co najmniej do 27 grudnia.

Od soboty, 28 listopada, w Polsce obowiązują nowe zasady zasłaniania ust i nosa. Tego dnia weszło nowe rządowe rozporządzenie dotyczące ograniczeń związanych z epidemią Covid-19. 

Zmiany, które wprowadzają te przepisy, dotyczą noszenia maseczek w zakładach pracy. Przepisy mają obowiązywać co najmniej do 27 grudnia. 

TU MASECZKI WCIĄŻ SĄ OBOWIĄZKOWE

Nie zmienia się obowiązek noszenia maseczek w środkach publicznego transportu, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych, a także w sklepach i na targowiskach oraz w kościołach i na cmentarzach. Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje niezależnie od zachowania dystansu – nawet jeśli w okolicy nie ma nikogo, policja i straż miejska ma prawo ukarać nas za złamanie tego nakazu.

MASECZKA OBOWIĄZKOWA TAKŻE W PRACY

Nowe przepisy wprowadzają od soboty obowiązek zasłaniania ust i nosa we wszystkich zakładach pracy, także w biurach – i to niezależnie od tego, czy pracownicy zachowują 1,5 metra dystansu.

Maseczki są obowiązkowe w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Zasada ta obowiązuje zarówno w gabinetach, jak i w powierzchniach open space, w kuchniach, pomieszczeniach socjalnych, holach, windach czy na korytarzach.

Maseczki nadal są obowiązkowe budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

CZYM MOŻNA ZASTĄPIĆ MASECZKĘ?

Przepisy nie nakazują noszenia maseczek, dopuszczają także zakrywanie ust i nosa w inny sposób – przy pomocy odzieży lub jej części (a więc na przykład szalikiem), maski, przyłbicy.

TUTAJ NIE TRZEBA NOSIĆ MASECZEK

Maseczki nie są obowiązkowe w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem.

TE OSOBY NIE MUSZĄ NOSIĆ MASECZEK

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Źródło: gazetawroclawska.pl

Skip to content