Rząd Saksonii łagodzi stanowisko w spawie testów dla pracowników transgranicznych

8 stycznia rząd Saksonii przedstawił nowe rozporządzenie, które obowiązywać będzie od 11 stycznia do 7 lutego 2021 roku włącznie. Tym samym Lockdown w Niemczech został przedłużony.

Pojawiła się również długo oczekiwana informacja dotycząca testów dla pracowników transgranicznych. I tak, osoby regularnie przekraczające granice (m.in. pracownicy transgraniczni) od 18 stycznia będą miały obowiązek wykonywania testów na obecność SARS-CoV2  jeden raz w tygodniu (nie jak było to początkowo przewidziane – dwa razy w tygodniu, począwszy od 11 stycznia).

Testy wykonane w Polsce i Czechach będą akceptowane. W przypadku pracowników, którzy nie będą mogli przetestować się w swoim kraju, rząd Saksonii wesprze zatrudniające ich niemieckie przedsiębiorstwa, jeśli zdecydują się zorganizować testowanie pracowników, kwotą 10 euro za każdy test.

Dozwolone są spotkania osób z jednego gospodarstwa domowego, w towarzystwie partnera lub partnerki i z osobami, wobec których zachodzi prawo do opieki lub prawo do kontaktu, oraz z jedną osobą z innego gospodarstwa domowego. Dopuszczalna jest niezarobkowa opieka nad dziećmi poniżej 14 roku życia z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych na zasadzie wzajemności w ramach stałych, rodzinnych lub sąsiedzkich kontaktów.

Dobro dziecka uważane jest za ważny powód opuszczenia miejsca zamieszkania. Dotyczy to zarówno ograniczenia w przemieszczaniu się, jak i zakazu wychodzenia w godz. 22-6. W Saksonii nadal obowiązuje strefa 15 km dla przemieszczenia w celu dokonania zakupów lub ruchu na świeżym powietrzu.

Źródło: zgorzelec.eu

Skip to content