Koronawirus. 14-dniowa kwarantanna dla osób na co dzień pracujących za granicą

Od 27 marca br. (piątek) wszyscy pracownicy zatrudnieni zarówno po stronie czeskiej, jak i niemieckiej po wjeździe do Polski będą musieli odbyć 14 dniową kwarantannę. Nie będzie można przekraczać granicy, jak dotychczas, idąc i wracając z pracy.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia, wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

Uwaga! Od dnia 27 marca br. każda osoba przekraczająca granicę będzie poddana obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie, dotyczy to również osób, które dotychczas codziennie przekraczały granicę w ramach obowiązków służbowych. 

W dokumentach rządowych pojawił się także zapis, z którego wynika, że osoby pracujące za granicą mogą na swój wniosek otrzymać zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. W tym celu powinny udać się do zgorzeleckiego Sanepidu.

Numer telefonu: tel. 075 64 94 520 (centrala), tel. 075 64 94 526 (sekretariat). Adres: ulica Warszawska 11, 59-900 Zgorzelec

Skip to content