Koronawirus: PUK w Zawidowie wprowadza szczególne środki ostrożności w świadczeniu usług

W trosce o Państwa zdrowie, a także w celu zachowania jakości i ciągłości w dostawach wody oraz odbiorze i oczyszczaniu ścieków wprowadza się procedury postępowania mające na celu ochronę ujęć wody, zakładów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków – czytamy w oświadczeniu prezesa PUK. 

Poniżej wytyczne dla mieszkańców i pracowników przedsiębiorstwa zawarte w oświadczeniu:

Wprowadza się całkowity zakaz wstępu osobom nieuprawnionym do przebywania na obiektach (Zakład Uzdatnia Wody, Oczyszczalnia Ścieków).

  • Wszelkie sprawy bieżące prosimy załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną. Tel: 757788726, e-mail: biuro@pukzawidow.pl
  • Korespondencję można przesyłać drogą elektroniczną lub złożyć w formie papierowej w punkcie przy bramie wjazdowej siedziby PUKu.
  • W przypadku załatwiania formalności związanych z organizacją pogrzebu można skontaktować się osobiście z pracownikiem Biura Obsługi Klienta przy ul. Dworcowej 4. Wezwanie pracownika następuje za pomocą dzwonka. Sprawy będą załatwiane na odległość z zachowaniem ostrożności i bezpieczeństwa.
  • Ogranicza się kontakt pracowników z osobami postronnymi. Pracownicy będą wysyłani do nieruchomości w celu usunięcia awarii, dlatego prosimy o przemyślane wezwania i zgłoszenia.
  • Inkasenci będą odczytywać jedynie wodomierze z radiowym odczytem. Pozostali mieszkańcy mogą w dotychczasowy sposób podawać stany telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierzy będą wystawiane faktury ze średniego zużycia z ostatniego okresu.
  • Wszelkie prace zlecone przez mieszkańców zostają wstrzymane do odwołania. Zlecenia już zaczęte będą dokończone.

PUK informuje także, że w dalszym ciągu będą świadczone usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych.

Jednocześnie proszę o wyrozumiałość oraz zachowanie zdrowego rozsądku podczas tego trudnego dla nas wszystkich okresu – apeluje P. Michalkiewicz, prezes PUK.

Skip to content