Zawidowskie przedszkole czynne od 6 maja, ale z pewnymi obwarowaniami

Wznawia działalność Przedszkole Publiczne w Zawidowie. Ze względu jednak na trwającą epidemię koronawirusa placówka dostosowała się do instrukcji wydanych przez służby sanitarne oraz rozporządzenie ministerialne. 

Od środy 6 maja br. przedszkole czynne będzie od godziny 6:00 do 16:00. 

Od jutra (6.05) w placówce mogą przebywać dzieci, których rodzice zdeklarowali ich pobyt od 6 maja 2020r. Generalnie do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci wcześniej zgłoszone przez rodziców. Zgłoszenie następuje co najmniej 3 dni przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

Procedura pobytu dzieckaw przedszkolu w sytuacji epidemicznej:

 • Praca z dziećmi jest zaplanowana na liczbę zgłoszonych dzieci do pobytu w przedszkolu.
 • Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci wcześniej zgłoszone przez rodziców. Zgłoszenie dziecka na pobyt w przedszkolu następuje co najmniej 3 dni przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.
 • Dziecko, które nie było wcześniej zgłoszone, a rodzic przyprowadzi do przedszkola, nie będzie w tym dniu przyjęte.
 • Do przedszkola będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe. Dziecko nie może mieć żadnych objawów chorobowych, np.: gorączki, kaszlu, kataru, wysypki itp.
 • Nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola nie mogą wchodzić z dzieckiem na teren budynku przedszkolnego. Dziecko będzie odbierane od rodzica przy drzwiach wejściowych; będzie miało mierzoną temperaturę. Dopiero po zmierzeniu temperatury będzie odprowadzane do szatni i potem na swoją salę.
 • Rodzice odbierając dziecko z przedszkola również nie wchodzą na teren budynku. Dziecko będzie przyprowadzane do drzwi wejściowych.
 • Jeżeli dzieci będą przebywać w ogrodzie przedszkolnym podczas rozchodzenia się do domu – odbiór dziecka następuje bezpośrednio przez rodzica.
 • Rodzice są zobowiązani do noszenia maseczek oraz zapewniają maseczki dzieciom powyżej 4 roku życia w drodze do przedszkola i z przedszkola.
 • Liczebność grup będzie ograniczona. Najwięcej w jednej grupie może być 12 dzieci.
 • Od 6 maja będzie funkcjonować dwie grupy, na dwóch salach zajęć na parterze. Dzieci 3-4-letnie będą w jednej grupie i dzieci 4-5-letnie w drugiej grupie.
 • Podział dzieci na grupy będzie dokonywany według potrzeb tzn. według liczebności zgłoszonych dzieci. Praca w grupach może być modyfikowana według potrzeb i możliwości przedszkola.
 • Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie będą nosić maseczek.
 • Dzieci nie mogą przynosić z domu żadnych rzeczy: zabawek, jedzenia, picia itp.
 • Przedszkole jest zaopatrzone w niezbędne środki higieniczne i ochronne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 • Na salach zajęć do dyspozycji dzieci będą tylko zabawki i sprzęty, które można dezynfekować.
 • Sale zajęć dzieci będą często wietrzone, co godzinę. Przy sprzyjającej pogodzie okna będą otwarte cały czas podczas pobytu dzieci.
 • Dzieci będą korzystać z przedszkolnego placu zabaw, który codziennie rano będzie dezynfekowany.
 • Nie będą organizowane spacery i wycieczki poza teren przedszkola.
 • W przedszkolu będzie utworzona izolatka – wyznaczone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • W razie stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych rodzic będzie informowany o tym telefonicznie i będzie zobowiązany odebrać  jak najszybciej dziecko z przedszkola.
 • Rodzic jest zobowiązany przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola porozmawiać z dzieckiem o nowych zasadach jego pobytu w przedszkolu, przyprowadzania i odbierania z przedszkola.
Skip to content