Kolejne miliony na inwestycje w Zawidowie! 

Rząd ogłosił wyniki kolejnego naboru wniosków w programie Polski Ład. Do Zawidowa trafi 9 mln złotych na dwie inwestycje – jedna związana jest z infrastrukturą edukacyjną, druga z terenami rekreacyjnymi. 

Na Dolny Śląsk trafią setki milionów złotych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła zwycięskie wnioski złożone w VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach tej edycji Zawidów otrzymał środki na dwie inwestycje: 

  • Termomodernizację budynku szkoły podstawowej: 7 020 000,00 zł,
  • Rewitalizację terenów rekreacyjnych w mieście: 1 980 000,00 zł.

Termomodernizacja budynku szkoły to:

  • ocieplenie budynku,
  • wymiana źródeł ciepła na wykorzystujące energię odnawialną,
  • prace remontowo-modernizacyjne wewnątrz budynku. 

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych obejmie:

  • modernizację parku – oświetlenia, ścieżek i sceny, 
  • remont „Orlika”, 
  • budowę kortu tenisowego przy boisku do plażówki.   

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiono go w 2021 roku, aby pobudzić inwestycje publiczne i gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19. Przyznane dofinansowania mogą pokryć nawet do 98 proc. kosztów danej inwestycji.

Logo polskiego ładu: flaga narodowa, godło polski, kształt nierównego koła w kolorze granatowym podzielony pionowymi kreskami i na czerwo podkreślony napis polski ład oraz czerwony kwadrat a koło niego napis BGK
Polski Ład, 8 edycja
Skip to content