Rządowy Funduszu Polski Ład: Zawidów z promesami

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wyniki pierwszego naboru o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Zawidów otrzyma promesy na dwa zadania. 

Znamy już wyniki pierwszej edycji naboru programu Polski Ład. W poniedziałek 25 października Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wyniki naboru.

Każdy z samorządów mógł złożyć maksymalnie trzy wnioski. 

Gmina Zawidów otrzyma promesy na dwa zadania, obejmujące między innymi: przebudowę i budowę dróg osiedlowych, budowę targowiska, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i ich udostępnienie dla małej przedsiębiorczości. Łącznie 9 802 500 zł.

Jak poinformowano, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane właśnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Logo polskiego ładu: flaga narodowa, godło polski, kształt nierównego koła w kolorze granatowym podzielony pionowymi kreskami i na czerwo podkreślony napis polski ład oraz czerwony kwadrat a koło niego napis BGK
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Skip to content