Inwestycje drogowe w mieście – stan zaawansowania prac

W czerwcu ubiegłego roku gmina rozpoczęła dużą inwestycję drogową, na którą pozyskała środki z rządowego programu Polski Ład. Inwestycja idzie pełną parą. Większość dróg wytypowanych do remontu jest już wyłożona kostką bezfazową, pozostałe wymagają jeszcze prac budowlanych związanych z korytowaniem, profilowaniem czy zagęszczeniem podłoża. 

Sporo dzieje się na zawidowskich drogach, dokładnie tych które do tej pory nie spełniały standardu dróg gminnych. Aby poprawić ich parametry i jakość poruszania się po miejskich ulicach gmina realizuje projekt pn. „Modernizacja i budowa dróg gminnych na terenach mieszkaniowo – usługowych Gminy Miejskiej Zawidów”.

Do przebudowy jest 8 dróg: 

  • Dębowa, Bukowa,
  • Henryka Sienkiewicza/ Juliana Tuwima,
  • Zbigniewa Herberta,
  • Bolesława Prusa, 
  • Tęczowa,
  • Michała Kleofasa Ogińskiego,
  • Osiedle,
  • Ostróżno. 

Przy większości ulic zakończono roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, takie jak wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, profilowanie, zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i wykonanie podbudowy. Ułożenie kostki to zwieńczenie wykonanych wcześniej prac. 

Jak powszechnie wiadomo droga to nie tylko gładka nawierzchnia i szereg prac związanych z wykonaniem odwodnienia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Każda z przebudowywanych aktualnie dróg w Zawidowie ma swoje indywidualne parametry i wymaga innego nakładu prac. Niektóre z przebudowanych dróg zostały wykonane zupełnie od podstaw, tak jak np. ulica Tuwima. Inna wymaga większych nakładów pracy związanych z urządzeniami kanalizacyjnymi, dlatego prace na takich odcinkach mogą trwać nieco dłużej. 

Resumując – jak dotąd wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie zrealizowana w terminie tj. zakończy się jeszcze w tym roku. 

Logo polskiego ładu: flaga narodowa, godło polski, kształt nierównego koła w kolorze granatowym podzielony pionowymi kreskami i na czerwo podkreślony napis polski ład oraz czerwony kwadrat a koło niego napis BGK
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
logo BGK i Polskiego Ładu
Skip to content