Park miejski i kort tenisowy, czyli rewitalizacja terenów rekreacyjnych w Zawidowie 

W tym roku rozpocznie się ważna inwestycja, na którą z niecierpliwością czekają mieszkańcy Zawidowa: rewitalizacja parku miejskiego oraz budowa kortu tenisowego. Odpowiadając na często pojawiające się pytania, potwierdzamy, że prace w tym obszarze rozpoczną się za kilka miesięcy.

Park im. Jakuba Böhme w Zawidowie to przestrzeń o dużym potencjale rekreacyjnym, lecz wymagająca gruntownej odnowy, uporządkowania struktury zieleńców i zastosowania nowoczesnych rozwiązań krajobrazowych. Choć miasto od lat posiadało projekt przebudowy parku, brakowało niezbędnych środków. Teraz, dzięki odpowiednim funduszom, możliwe będzie zrealizowanie tego przedsięwzięcia, które z pewnością wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców.

Jak już wspominaliśmy projekt rewitalizacji parku i budowy kortu tenisowego jest ukończony, a ogłoszenie przetargu na inwestycję pod nazwą „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w mieście” planowane jest na kwiecień lub maj. Zakłada się, że prace rozpoczną się już w lipcu po wyłonieniu wykonawcy.

Projekt rewitalizacji parku miejskiego w Zawidowie obejmuje:

  • Rozbiórkę betonowej sceny i zakup nowoczesnej sceny modułowej,
  • Rozbiórkę utwardzeń z betonu i kostki betonowej,
  • Demontaż ławek i koszy na śmieci,
  • Budowę instalacji oświetlenia parkowego wraz z nowym przyłączem energetycznym,
  • Wykonanie nowych warstw placów wielofunkcyjnych,
  • Modernizację istniejących alejek spacerowych,
  • Budowę strefy streetworkout oraz zewnętrznego pasa ruchu dla osób poruszających się na rolkach,
  • Wyrównanie i obsianie trawą terenów zielonych,
  • Montaż elementów małej architektury, takich jak ławki parkowe, kosze na śmieci oraz tablica informacyjna.
Strefa streetworkout

Projekt budowy kortu tenisowego (w pobliżu boiska do piłki plażowej) zakłada stworzenie pełnowymiarowego kortu z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Inwestycja obejmuje również kompleksowe wyposażenie kortu, budowę systemu drenażowego, montaż ogrodzenia, instalację oświetlenia parkowego z nowym przyłączem energetycznym oraz utwardzenie dojścia do kortu kostką betonową. Dodatkowo, wokół kortu przewidziano pas o szerokości 50 cm utwardzony kostką betonową, mający na celu zapobieganie zanieczyszczeniom trawy syntetycznej i jej wypełnieniu kamykami, żwirem oraz naturalną trawą po koszeniu.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 

flaga narodowa, herb Polski, niebieski okrąg Polskiego Ładu, czerwony kwadrat banku BGK
Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład
Skip to content