Zawidów zmodernizuje sieć wodociągową i kanalizacyjną 

W piątek, 15. września br. ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Na liście zadań, które otrzymały dofinansowanie jest modernizacja systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Zawidowie. Na inwestycję gmina pozyskała prawie 2 mln złotych. 

Znane są już wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma łącznie 2035 inwestycji. Rząd przekaże na ten cel 4,5 mld zł z budżetu państwa, a więc więcej niż w poprzedniej edycji skierowanej do regionów po dawnych PGR-ach.

Lokalne społeczności otrzymują fundusze na remont dróg i infrastruktury pieszo-rowerowej, które zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzięki rządowym środkom powstaną nowe przedszkola, szkoły i boiska, z których będą korzystać dzieci i młodzież. Samorządy będą budować wodociągi czy kanalizację – powiedział premier.

Zawidów otrzymał 1 960 000,00 zł bezzwrotnego dofinasowania na „Modernizację systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w mieście”. 

Inwestycja zakłada uzbrojenie wybranych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo-produkcyjne. Zakładana jest również częściowa wymiana infrastruktury służącej dostarczaniu wody i oczyszczaniu ścieków.

Poziom udziału własnego gminy to 2 procent. 

Logo polskiego ładu: flaga narodowa, godło polski, kształt nierównego koła w kolorze granatowym podzielony pionowymi kreskami i na czerwo podkreślony napis polski ład oraz czerwony kwadrat a koło niego napis BGK
VI edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych/PGR-y
Skip to content