Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w Zawidowie – ogłoszono przetarg

W tym roku rozpocznie się ważna inwestycja, na którą od lat z niecierpliwością czekają mieszkańcy Zawidowa: rewitalizacja parku miejskiego oraz budowa kortu tenisowego. Wczoraj tj. 9 lipca br. Miasto ogłosiło przetarg na te zadanie. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 

Rewitalizacja parku miejskiego i budowa kortu tenisowego obejmie szereg działań, które mają na celu przekształcenie tego miejsca w nowoczesną i przyjazną przestrzeń dla wszystkich mieszkańców.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_zawidow w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 31.07.2024r., do godz. 10:00.

UWAGA! Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie i zapoznanie się z zakresem robót do wykonania, ogólnymi warunkami realizacji robót.

Postępowanie: Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w mieście

flaga narodowa, godło państwowe, symbol polskiego ładu (nierówny okrąg, który przedzielają pionowe kreski) oraz znak banku BGK - mały czerwony kwadrat pusty w środku)
Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład
Skip to content