Za dwa dni zamknięcie przetargu na roboty drogowe

W czwartek 31. sierpnia br. o godz. 10.15 nastąpi otwarcie ofert na poważną inwestycję drogową – modernizację 3 zawidowskich ulic. Na przebudowę nawierzchni tych dróg gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład. 

„Modernizacja ulic obejmująca przebudowę lub remont nawierzchni na terenie miasta Zawidów” to kolejne zadanie drogowe, na które gmina pozyskała środki rządowe. Tym razem do przebudowy są ulice: M. Kopernika, Partyzantów oraz Spokojna.

Termin realizacja zadania: 15 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Więcej na temat przetargu [TU]

Przypomnijmy, że z tych samych środków (Polski Ład) budowane są aktualnie ulice, które jak dotąd nie spełniały standardu dróg gminnych, tj. Dębowa, Bukowa, H. Sienkiewicza/ J. Tuwima, Z. Herberta, B. Prusa, Tęczowa, M. Ogińskiego, Osiedle oraz Ostróżno.

Logo polskiego ładu: flaga narodowa, godło polski, kształt nierównego koła w kolorze granatowym podzielony pionowymi kreskami i na czerwo podkreślony napis polski ład oraz czerwony kwadrat a koło niego napis BGK
Środki na inwestycje gmina pozyskała z rządowego programu Polski Ład. 
Skip to content