Trwa modernizacja trzech ulic w Zawidowie

Nowa nawierzchnia, chodniki i wymiana przyłączy wodociągowych – to kluczowe elementy obszernej modernizacji trzech ulic w Zawidowie. Obecnie trwające prace, powierzone firmie ABM Zgorzelec I, zakładają kompleksową transformację przestrzeni miejskiej. Planowany zakres modernizacji obejmuje ulice Spokojną, M. Kopernika i Partyzantów.

W ramach projektu, priorytetem jest stworzenie nowej, trwałej nawierzchni, która sprosta współczesnym standardom i przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców. Chodniki zostaną poddane gruntownej przebudowie, zapewniając bezpieczeństwo pieszym. Jednocześnie planowana jest wymiana istniejących przyłączy wodociągowych, co przyczyni się do poprawy efektywności systemu zaopatrzenia w wodę.

Inwestycja, która otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład, stanowi ważny krok w rozwoju infrastruktury miejskiej. Koszt całej modernizacji to 3,4 mln złotych, a firma wykonawcza ma na jej zrealizowanie 15 miesięcy.

Przebudowa tych ulic nie tylko przyczyni się do poprawy komfortu mieszkańców, ale także wpłynie korzystnie na estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej, stanowiąc istotny element planowanego rozwoju miasta Zawidów.

Skip to content