Cała Polska w czerwonej strefie. Zakazy dla seniorów i dzieci, nauka zdalna, restauracje na wynos…

Od 24 października cała Polska stała się strefą czerwoną z nowymi obostrzeniami. Rząd reaguje na dramatycznie wysokie wzrosty zakażeń na koronawirusa, W piątek, 23.10.2020 r. ogłoszono nowe obostrzenia, które dotyczą gastronomii, szkolnictwa, a także ograniczeń związanych z wychodzeniem seniorów i dzieci.

Rząd premiera Mateusz Morawieckiego w piątek ogłosił nowe, zaostrzone restrykcje, które mają zahamować falę zakażeń. Czekają nas kolejne zmiany dotyczące funkcjonowania w przestrzeni publicznej.

Restauracje tylko na wynos i z dowozem

Zgodnie z nowymi obostrzeniami obowiązuje zakaz stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji. Przez dwa tygodnie mogą one sprzedawać swoje dania jedynie na wynos lub z dowozem.

Nauka zdalna w klasach IV-VIII, dzieci poza domem tylko pod opieką

Po wejściu w życie rozporządzenia zdalnie uczyć się będą nie tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych i wyższych, ale również starszych klas szkół podstawowych, od 4 klasy. W dni powszednie w godzinach od 8 do 16 osoby poniżej 16. roku życia nie mogą przemieszczać się samodzielnie. Wyjątek stanowi wyjście do szkoły i powrót z niej do domu.

Zamknięte baseny, siłownie i dyskoteki

Dodatkowo wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności, a kulturalne z maksymalnym udziałem 25 proc. publiczności. Baseny, siłownie, aquaparki, dyskoteki i kluby nocne są zamknięte. Nie można też organizować imprez okolicznościowych jak m.in. wesela, konsolacje. Sanatoria, podobnie jak na początku epidemii, zostały zamknięte.

Limity w sklepach

Ograniczenia obejmują także handel. W sklepach obowiązują limity pięciu osób na jedną kasę w placówkach handlowych do 100 m kw., a w lokalach powyżej 100 m kw. limit ten wynosi jedna osoba na 15 m kw.

Limity w komunikacji publicznej

W całym kraju obowiązują ograniczenia w transporcie publicznym; może być zajętych jedynie 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich.

Maseczki także dla biegaczy i rowerzystów

We wszystkich placówkach handlowych należy nosić maseczkę. Sklepy muszą udostępnić klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.

Kolejne obostrzenie dotyczy uroczystości religijnych. Może w nich uczestniczyć maksymalnie jedna osoba na 7 mkw. Ponadto wszyscy uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos. Taki obowiązek dotyczy też przestrzeni publicznej m.in. ulic, placów, cmentarzy, promenad, bulwarów, środków komunikacji. Maseczki nie trzeba zakładać w lesie, parku, zieleńcu, ogrodzie botanicznym czy zabytkowym, na działce albo plaży.

Natomiast m.in. biegacze, chodziarze czy rowerzyści, którzy robią to rekreacyjnie muszą zakrywać usta i nos. Odstępstwem od tej zasady są osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, jazdy konnej, w przypadku sędziego lub trenera.

Wyjątek od tego obowiązku stanowią też dzieci poniżej 5 roku życia, osoby niepełnosprawne lub te, które samodzielnie tego zrobić nie mogą.

Hotele, fryzjerzy, konferencje

Według rozporządzenia prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne. Muszą się jednak stosować do zaleceń reżimu sanitarnego. 

Swoją działalność mogą prowadzić też jest fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, ale pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób

Maksymalna liczba uczestników zgromadzenia nie może być większa niż pięć osób. Do odwołania zakazuje się organizowania innych imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Wyjątkiem są spotkania lub zebrania służbowe.

Powróciły godziny dla seniorów

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki apelował do seniorów, aby pozostali w domach. „Prosimy seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy o nieprzemieszczanie się, w miarę możliwości o pozostanie w domach” – mówił.

Osoby powyżej 70. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie w celu:

  1. wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;
  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;
  3. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W dalszym ciągu obowiązują godziny dla seniorów, zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

Zasady dla chorych na Covid-19

Rozporządzenie zawiera też szereg zasad dotyczących chorych na Covid-19. Dotyczą one m.in. tego, że osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że została ona skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

Takiej osobie informacja o wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Kwarantanna lub izolacja mogą być zawieszone na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku koronawirusa. W rozporządzeniu zwarto też sposób wypłaty świadczeń osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych.

Skip to content